Αγκύριο – Γεώβιδα Πρόσδεσης

Είναι μεταλλική σιδερόβεργα με:

-γάντζο στο άνω άκρο

-ελικοφόρο πτερύγιο στο κάτω άκρο της.

Κατάλληλα για αντιχαλαζικά συστήματα και άλλες εγκαταστάσεις.
Τα αγκύρια-γεώβιδες κατασκευάζονται σε διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Κατηγορία:

Ρωτήστε μας για το προϊόν